Artikelen

Blog Voorlopersgroep ICT: op bezoek bij het Innovationlab

De NHL nodigde de Voorlopersgroep ICT uit om donderdag 29 september te gast te zijn in hun Innovationlab. Hier kon de groep experimenteren diverse educatieve toepassingen die in het Innovationlab aanwezig zijn en is gesproken over de rol die de Voorlopersgroep ICT op de Onderwijsdagen in november kan hebben.

Innovatielab

ICT & Didactiek

NHL Hogeschool werkt met een duidelijke ‘Learning Outcome’ en biedt vrijheid in de wijze waarop en de tijd waarin studenten kunnen werken aan hun kennis en vaardigheden om ICT zo goed mogelijk in te zetten in het onderwijs. De ondersteuning is georganiseerd via een digitale omgeving waarmee studenten volledig zelfstandig en op afstand kunnen werken aan de competenties en indicatoren uit de Kennisbasis ICT. Het Innovationlab heeft elke middag open-inloop, zodat studenten ondersteuning kunnen krijgen als zij dat nodig hebben. Daarnaast kunnen ze op aanvraag workshops volgen.

Assessment

Ongeveer veertig leraren uit alle sectoren van de lerarenopleidingen zijn getraind voor ICT & Didactiek-interviewer. Zij beoordelen ICT & Didactiek-portfolio’s die studenten samenstellen op basis van de ICT Kennisbasis en doen een assessment met de betreffende student. Het aantal docenten dat interviews afneemt, neemt elk jaar toe en docenten melden zich hier vrijwillig voor aan.

Het uitgangspunt is dat interviewers niet studenten van hun eigen opleiding beoordelen. Voordat de student en beoordelaar het assessment in gaan, beoordeelt de interviewer het portfolio kritisch op compleetheid en volledigheid, maar ook of het portfolio voldoende basis biedt voor het assessment. Uit het assessment blijkt of de student een ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘excellent’ ontvangt.

Voor studenten én leraren

Het Innovationlab biedt niet alleen ondersteuning aan studenten, maar ook aan leraren die vragen hebben over de inzet van ICT in hun vakgebied en hiermee willen experimenteren.

Recent heeft de NHL Hogeschool het ICT & Didactiek-portfolio opgenomen in het personeelsbeleid. Dit betekent dat ook de docenten van de NHL Hogeschool een ICT & Didactiek-portfolio moeten samenstellen en zich (verder) bekwamen op het effectief en efficiënt inzetten van ICT in het onderwijs.

Onderwijsdagen

Na de lunch is er gesproken over de rol die wij als Voorlopersgroep ICT op de Onderwijsdagen in november kunnen hebben en de inhoud van de workshop die we daar verzorgen. Het uitgangspunt wordt het creëren van een rolmodel van de leraar (de startende leraar en de ervaren leraar) en de lerarenopleider op het gebied van goed en effectief inzetten van ICT in het onderwijs. We willen de deelnemers vragen om voor hun sector (po of vo) een persona ‘aan te kleden’. Hiermee willen we vervolgens verder invulling geven aan wat dit betekent voor de lerarenopleiders en hogescholen. 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.