Artikelen

VO-docenten bevoegd voor basisschool: ‘goede methode voor talentvolle kinderen’

Sinds dit schooljaar zijn leraren uit het voortgezet onderwijs bevoegd om les te geven op de basisschool. Hiervoor is de Wet op de beroepen in het onderwijs aangepast. De Katholieke Basisschool ‘De Schakel’ en het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp zijn hierin geïnteresseerd.

Sander Meijer

Voorheen moest de juf of meester achterin de klas zitten als een VO-docent les kwam geven op de basisschool. Dat hoeft nu niet meer. VO-docenten mogen zonder toezicht van de leraar van de basisschool werken, mits ze lesgeven in hun eigen vakgebied. Een geschiedenisleraar is bijvoorbeeld niet bevoegd om rekenen en taal te geven in het primair onderwijs.

Directeur Sander Meijer van ‘De Schakel’ is groot voorstander van meer samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs. Al eerder ontwikkelde De Schakel met twee wiskundeleraren een wiskundemodule. ‘Een aantal leerlingen kan heel goed rekenen. Ze kwamen niet helemaal tot hun recht in de reguliere lessen. Dat was voor ons aanleiding om een speciaal talentenprogramma te maken, dat ook goed aansluit op het voortgezet onderwijs.’

Specifieke rekenmodules

Het talentenprogramma werkte goed, maar het kan nog beter vindt Meijer: ‘Mijn ultieme doel is dat deze kinderen leskrijgen van een wiskundedocent, bij ons of in het voortgezet onderwijs. De nieuwe regelgeving maakt het makkelijker om dit te realiseren.’

De basisschool van Meijer behoort tot een stichting, waarin ook het Visser ’t Hooft Lyceum is ondergebracht (gymnasium, atheneum, havo, mavo). Deze school is vlakbij De Schakel gevestigd. De lijnen met de directie zijn kort en Meijer is inmiddels in gesprek met de directeur van het Visser ’t Hooft. ‘Zij is super-enthousiast en ziet ook veel voordelen van deze uitwisseling.’

De Schakel beschikt over een zogenoemde “Excellentiespecialist”, een leraar die talentvolle leerlingen begeleidt. ‘Als er een wiskundedocent bij komt, kunnen we deze kinderen nog beter helpen. Omdat de VO-docent niet “alles” hoeft te doen, kan zijn inzet beperkt blijven tot een lesuur per week. Wij willen de wiskundeleraar vooral specifieke rekenmodules laten verzorgen. Op deze manier hoeft er organisatorisch niet veel te worden aangepast.’

Tweerichtingverkeer

Meijer merkt nog wel dat sommige VO-docenten een iets andere visie hebben op het primair onderwijs. ‘Dus dat moeten we nog met elkaar uitwerken.’ Daarnaast vindt de directeur van de basisschool dat ook hij iets voor het Visser ’t Hooft kan betekenen. Bijvoorbeeld voor eerstejaars of tweedejaars scholieren, die moeite met een bepaald vak hebben. Een docent van De Schakel heeft zich laten bijscholen en heeft een eerstegraads bevoegdheid. Hij zou deze VO-leerlingen eventueel kunnen helpen.’

Wanneer de lessen met de wiskundedocent beginnen, kan Meijer nog niet zeggen, maar als het aan hem ligt zo snel mogelijk: ‘Als kinderen heel goed zijn in een vak, verdienen ze het om dat vak op een hoger niveau te volgen.’ Met de aangepaste wetgeving is dit vanaf dit schooljaar mogelijk.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.