Artikelen

Meldpunt regeldruk nog open tot 31 mei

Leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders in het basisonderwijs hebben tot dinsdag 31 mei om melding te maken van klachten over registratieverplichtingen waardoor ze werkdruk ervaren. Dat kan via het online aanmeldformulier.

Het Meldpunt Regeldruk PO is een initiatief van OCW, PO-Raad en vakbonden en verzamelt ervaringen van leraren en schoolleiders. Tot nu toe zijn er ruim 2000 meldingen binnengekomen. Een eerste inventarisatie leert dat er onder meer veel opmerkingen komen over het opstellen van groepsplannen en handelingsplannen, het bijhouden van het leerlingvolgsysteem en het analyseren en evalueren van toetsresultaten.

Als het meldpunt is gesloten, wordt er een analyse gemaakt van de opbrengsten en naar aanleiding daarvan vindt op een aantal thema's verdiepende gesprekken plaats. Na de zomer worden de conclusies en acties die volgen uit het meldpunt naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.