Artikelen

Voorlopersgroep ICT bij Lab21 Windesheim

Donderdag 31 maart was de voorlopersgroep ICT te gast bij Hogeschool Windesheim in Lab21. Lab21 is het digitaal innovatiecentrum van het domein Bewegen en Educatie van Windesheim. Dit initiatief is gestart om de professionele ontwikkeling van Onderwijs & ICT van docentopleiders te versnellen. Het heeft als doel om docenten, studenten en werkveldpartners te ondersteunen bij de didactische inzet van ICT in het onderwijs. 

Dit door:

 • Te inspireren
 • Te professionaliseren
 • Vraag en aanbod bij elkaar te brengen
 • Gezamenlijke (soms multidisciplinaire) projecten te starten
 • Onderzoek te verrichten 

Door docenten en studenten in Lab21 multidisciplinair samen te laten werken aan onderwijs- en onderzoeksprojecten (bijvoorbeeld vanuit de afdelingen Educatie en ICT), bereiden we onze studenten van Windesheim voor op hun loopbaan als docent. Een loopbaan waarvoor veel vaardigheden nodig zijn, door maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Deze vaardigheden noemen we de 21c skills. Lab21 begint nu na een jaar echt goed te draaien!

Het landelijke samenwerkingsverband, de voorlopersgroep ICT, wisselt kennis en ervaringen uit op dit gebied om te komen tot een rolmodel.

Windesheim heeft met de leden van de voorlopergroep ICT het voorbeeld van Lab21 besproken. Wij delen ons voorbeeld door de andere leden van de werkgroep vragen voor te leggen, die relevant zijn bij het initiëren van zo’n initiatief. De werkgroep is aan de slag gegaan antwoorden te vinden op onderstaande vragen. Deze informatie vormt nieuwe kennis die we met andere onderwijspartners gaan delen.

Vragen

De gegroepeerde antwoorden staan onder iedere vraag.

1)Welke facilitering is nodig om een initiatief te starten?

 • Geld
 • Uren
 • Lab21: de juiste mensen (key-players) uit de verschillende afdelingen
 • Ruimte: een fysieke locatie helpt: zichtbaar, aanzuigende werking, versnelling. Altijd bemenst, open voor iedereen.
 • Subsidies of externe fondsen
 • Nadenken over verdienmodel

2)Welke doelgroepen wil je met dit initiatief benaderen?

 • Onderwijs: docenten lerarenopleiding, studenten
 • Onderzoek: onderzoekers, studenten, docenten
 • Ondernemers: docenten in werkveld, leerlingen vanuit het werkveld, etc.

3)Welke rollen en functies heb je nodig om dit initiatief neer te zetten en uit te voeren?

 • Ontwerper onderwijs (vak, didactiek, ict)
 • Inspiratoren
 • ICT-experts  
 • Innovators
 • Onderzoekers
 • Kenmerken: enthousiasme-inspiratie-creativiteit
 • Lab21: doorzetters, verbinders!

4)Hoe kun je studenten betrekken bij dit initiatief?

 • Onderdeel van het curriculum, bijvoorbeeld koppelen aan didactische vaardigheden/ lerarencompetenties/21st century skills
 • Verbinding zoeken met vakdocenten, grotere eenheden formuleren waarin meerdere vakgebieden naar voren komen. Werken aan thema's (bijvoorbeeld 'differentiëren')
 • In de vorm van 'masterclass/workshop', bijvoorbeeld op basis van interesses/praktijkvragen
 • Door Lab21: begin met losse projectjes en zoek er enthousiaste studenten bij.

5)Op welke wijze koppel je dit initiatief aan curriculumactiviteiten en onderdelen?

 • Doelen, leerlijnen, programma met opbouw
 • 'Collegemodel' loslaten, meer werken in community’s of learners en werken in thema's, op basis van interesses en leerwensen van studenten en docenten.
 • Geïntegreerd onderwijs: ook examencommissies meenemen

6)Hoe wordt onderzoek gekoppeld aan activiteiten binnen dit initiatief?

 • Ruimte om te experimenteren, ruimte in tijd, geld en docenturen voor het uitvoeren van procesonderzoek naar de manier waarop toepassingen wel of niet werken.
 • Vanuit onderzoeksvragen een ontwerpproces plaats laten plaats vinden in dit lab, multidisciplinaire teams samenstellen over vakgebieden/opleidingen heen.
 • Praktijkgericht onderzoek, gekoppeld aan onderwijsinnovaties.

7)Hoe verbind je ondernemingsactiviteiten met dit initiatief

 • Werkveld scholen: ontwikkelvragen vanuit scholen laten uitwerken door studenten/docenten

8)Hoe rol je dit initiatief uit: van concept tot full blown initiatief?

 • Borging in meerjarenbeleid is een aandachtspunt.
 • Door Lab21: borging in curriculumdocumenten.
 • Gedragen door management en docenten.
 • Visie als basis: verbinden van ideeën aan bredere onderwijskundige visie en aan uitvoering; ieder vanuit eigen rol en functie.
 • Stap voor stap: klein beginnen en studenten inzetten als ambassadeur voor scholen. Bijvoorbeeld via werkplek- of stageopdrachten, studenten vragen laten verzamelen, verzamelpunt organiseren voor vraagstukken.
 • Zelf op pad: naar opleidingen toe stappen, missiewerk.
 • Inspiratiemomenten: docenten/studenten presenteren aan docenten.
 • Studenten, docenten, ict/ondersteuning, domein/faculteitsmanagement (bewust uitnodigen), opleidingsmanagers, lectoren, stagescholen (voornamelijk regionaal), andere hbo-mbo-instellingen.
 • Vergaderingen in de locatie plannen, zodat men de mogelijkheden ziet.
 • Iedereen heeft eigen rol en kiest van daaruit scope en werkveld (intern/extern).

9)Hoe kunnen andere partijen (faculteiten/diensten) binnen de hogeschool betrokken worden in gebruik en samenwerking?

 • Afhankelijk van benodigde expertise.
 • Afhankelijk van ontwerp/onderzoek.
 • Blijven praten met alle afdelingen en voorzieningen binnen de hogeschool.

10)Samenvattend: wat leren we hiervan?

 • Geen speeltje!
 • Mensenwerk
 • ICT is geen probleem. Beveiligingen en dergelijke. is wel een issue.
 • Zorg dat je blijft inspireren. Ga buiten de betreden paden. Volstrekt anders dan de betreden paden. 
 • Zorgen dat je steeds vooraan blijft.
 • Blijvend ontwikkelen; voortbouwen op wat er is.
 • Door Lab21: verbinders/doorzetters nodig!

Diane van der Linde

Wim Trooster

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.