Q&A lerarenregister

Na advocaten, artsen en verpleegkundigen krijgen ook leraren een register. Het kabinet heeft besloten het lerarenregister wettelijk te verankeren. De wet garandeert dat leraren voortaan het recht hebben om zich te ontwikkelen. Maandag 25 april is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Op sociale media zijn er veel vragen over het lerarenregister. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen.

Afbeelding lerarenregister website onderwijscooperatie

Beste voor de klas

Staat jouw vraag er niet tussen? Kijk dan bij de FAQ’s op de site van de Onderwijscoöperatie of stel je vraag aan OCW via Twitter of Facebook. We proberen tijdens kantooruren je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Benieuwd hoe het gesteld is met de leergierigheid van docenten zelf? Hebben ze voldoende aandacht voor hun eigen ontwikkeling? En hoe geven ze die nu vorm? Lees dan ter illustratie  ‘Beste voor de klas’ van leerkrachten Rachelle, Renée en Marjolein over professionele ontwikkeling.
 

Meest gestelde vragen op Facebook

 • Hoe leg je intercollegiaal leren vast?
 • Wanneer de leerkracht een leerstijl heeft die wel resulteert in meer kennis, maar niet in een papiertje dan heeft hij of zij een probleem.
 • Waarom ieder jaar een cursus? Misschien wil ik er in 1 jaar wel 3 volgen en het jaar daarop even niet.

Het huidige vrijwillige lerarenregister is gebaseerd op een scholingsomvang van in totaal 160 uur per vier jaar. Leraren bepalen deze norm zelf en de verwachting is dat deze scholingsomvang ook zal gelden voor het verplichte lerarenregister. Dat betekent dat een leraar per jaar gemiddeld 40 uur werkt aan zijn eigen professionele ontwikkeling. Hiervoor maakt de leraar zelf de keuze welke activiteiten hij/zij onderneemt om aan de eisen van de beroepsgroep te voldoen. Deze scholingsomvang valt ruim binnen de uren die op basis van de cao in de verschillende sectoren al beschikbaar zijn voor scholing.

In het register kun je zelf al je gevolgde opleidingen, cursussen, trainingen en andere formele en informele professionaliseringsactiviteiten aangeven, zoals het deelnemen aan een collegiale visitatie, het lezen van een vakblad, of online de ontwikkelingen in het vak bijhouden. Deze activiteiten worden getoetst door lerarenpanels: elke cursus of activiteit krijgt punten toegekend op basis van de kwaliteit en waarde voor het onderwijs. Deze criteria worden door de beroepsgroep zelf ontwikkeld en actueel gehouden. Als je wilt kun je hier zelf actief aan deelnemen. In het register kun je dit aangeven bij ‘account’. Iedereen die in het register staat, heeft de gelegenheid hier iets over te zeggen volgens het principe one man, one vote. Want elke geregistreerde leraar krijgt directe zeggenschap over het Lerarenregister. Ook wordt onderzocht hoe achteraf feedback van leraren gebruikt kan worden om de kwaliteit van het aanbod in kaart te brengen.

 • Veel docenten krijgen van de directie geen toestemming om cursussen te volgen

Afspraken over scholing zijn een zaak tussen werkgevers en werknemers. De werkgever is verantwoordelijk voor het in staat stellen van de leraar om aan zijn bekwaamheidsonderhoud te voldoen. Over de planning van activiteiten maak je dus afspraken met je werkgever. Het kan natuurlijk voorkomen dat er in een beperkte periode geen ruimte is voor professionaliseringsactiviteiten, bijvoorbeeld door vervangingsproblemen. Ga dan met je school- of teamleider in overleg en maak afspraken over hoe jouw professionele ontwikkeling past binnen de planning van de school. Overigens is niet voor elke scholingsactiviteit vervanging nodig. Waardevolle vormen van informeel leren, zoals intervisie of peer review, kunnen juist invulling krijgen tijdens lestijd.

 • Als we uren krijgen voor de extra administratie, wil ik alles vastleggen hoor!
 • Het betekent dat je er wekelijks nog een administratieve taak bij krijgt als je veel van en met je collega's leert.

Aanmelden voor het Lerarenregister doe je één keer. Je gegevens worden door je werkgever in het systeem klaargezet en die hoef je alleen maar te controleren. Door je te registreren toon je aan dat je bevoegd en bekwaam bent om les te geven. Als je wilt, kun je dit nu al doen op de website registerleraar.nl.  Het register wordt samen met leraren ontwikkeld en gebruiksvriendelijkheid staat daarbij hoog in het vaandel. De administratieve druk op leraren wordt zo laag mogelijk gehouden.

 • Hoe kan ik als professioneel interimmer in het onderwijs mijn scholingen vastleggen?
 • En hoe zit het met invallers? Moeten die alle bijscholing zelf regelen en betalen?

Het register is bedoeld voor alle bevoegde leraren en dus ook voor interim docenten. Zo maak je voor potentiële werkgevers zichtbaar dat je bekwaam en bevoegd bent om les te geven, krijg je zelf beter grip en zicht op je eigen professionele ontwikkeling, en help je de kwaliteit van opleidingen en nascholingsaanbod een impuls te geven.

 • Hoe is onze privacy gewaarborgd?
 • Niemand heeft iets te maken met wat voor cursussen en dergelijke ik wel of niet volg, dus waarom moet het lerarenregister openbaar zijn?
 •  Er is geen andere beroepsgroep waarbij opleiding, diploma's en nascholing op internet openbaar in te zien zijn.

Privacy is een van de aspecten waarop streng wordt gelet bij de inrichting van dit register. In het huidige, vrijwillige lerarenregister zijn alleen je naam en die van de school waar je werkt voor iedereen zichtbaar. Meer informatie is niet publiek toegankelijk. Naar verwachting is dat straks ook zo voor het verplichte register. Leraren beslissen daar zelf over.​ 

 • Alle opleidingen en cursussen worden vastgelegd in je personeelsdossier. Dus waarom een register?

Je leidinggevende heeft inzage in jouw volledige personeelsdossier. Daar heb je zelf geen zeggenschap over. Dat is anders bij het register. Het lerarenregister is van en voor jezelf. Alleen je naam en die van je school zijn voor anderen zichtbaar. Of je het overzicht van jouw diploma’s en nascholing in het register uitprint en aan je leidinggevende geeft, bepaal je helemaal zelf.

 • *krijgt mail* interessante cursus, misschien iets voor jullie? *mailt terug* Ja, lijkt me leuk! *krijgt mail terug* Sorry Maurice, is onder schooltijd!

De verplichting tot nascholing betekent ook recht op nascholing en dus een sterkere positie voor de leraar. Bovendien heeft ook je werkgever belang om je professionalisering te faciliteren en te financieren zodat jij registerleraar bent en blijft. Want vanaf 2017 moeten leraren die werken in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs geregistreerd staan in het lerarenregister om hun vak te mogen uitoefenen. Geregistreerde leraren laten zien dat ze bevoegd zijn en hun kennis up-to-date houden.

Je bent in de eerste plaats zelf aan zet als professional om te bepalen hoe jouw professionele ontwikkeling eruit moet zien. Je kiest hiervoor passende activiteiten en dat maak je zichtbaar in het register. Daarbij moet je minimaal voldoen aan de (her)registratie-eisen, die door de beroepsgroep zelf worden opgesteld. De werkgever-werknemer relatie verandert niet: er blijven dus schoolgebonden activiteiten en ontwikkelwensen vanuit de werkgever. Om te bepalen wat hiervoor nodig is, ga je in gesprek met jouw school- of teamleider. 

Meer weten?

Meer informatie over het lerarenregister vind je op de website van de Onderwijscoöperatie, in dit artikel met meer vragen en antwoorden over het register, vragen en antwoorden over professionele ontwikkeling of stel je vraag aan OCW via Twitter of Facebook. We proberen tijdens kantooruren je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.