Artikelen

Hoe middelbare scholen en masteropleidingen op elkaar aansluiten

In opdracht van de VO-raad en OCW heeft Ecorys een onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting van vraag en aanbod van masteropleidingen voor leraren in het voortgezet onderwijs (vo).

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Welke verwachtingen hebben vo-scholen van hbo/wo-masteropgeleiden?
  2. Wat is de behoefte aan masteropleidingsaanbod voor leraren op basis van de verwachtingen van masteropgeleide leraren?
  3. Hoe verhoudt de behoefte aan opleidingsaanbod zich tot het bestaande opleidingsaanbod en wat zijn de lacunes?
  4. Welke randvoorwaarden zijn nodig zodat leraren daadwerkelijk gebruik gaan maken van het opleidingsaanbod?

Het onderzoek levert input en aanbevelingen voor vervolgstappen die gezet kunnen worden over de afstemming van vraag en aanbod van masteropleidingen voor het vo. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in de randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn om het volgen van masteropleidingen door leraren verder te stimuleren.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.