Artikelen

Lerarencongres 2015: werken aan professionaliteit

Woensdag 7 oktober vond het Lerarencongres plaats van de Onderwijscoöperatie. Het prachtige Koning Willem I College in Den Bosch diende als locatie. Honderden leraren uit het hele land lieten zich inspireren, deelden kennis en bouwden aan een sterk netwerk. Het zijn noodzakelijke ingrediënten voor leraren die hun professionaliteit serieus nemen. Een belangrijk thema van het congres.

Staatssecretaris ontvangt eerste exemplaar van Het Alternatief II

Staatssecretaris Sander Dekker nam het eerste exemplaar van Het Alternatief II in ontvangst van auteurs René Kneyber en Jelmer Evers. Het boek beschrijft hoe leraren hun eigen onderwijs kunnen verbeteren en vernieuwen en wat daarvoor nodig is. De staatssecretaris is enthousiast over het boek. 'Ik juich het toe dat leraren nadenken over hun vak. Onderwijs is zoveel meer dan voor de klas staan. Het gaat er ook om hoe je het beter kunt maken. Het Alternatief II geeft hiervoor goede adviezen. Verplichte kost voor schoolbesturen en docenten.'

Dekker voegde eraan toe dat scholen niet moeten wachten op groen licht vanuit Den Haag. 'Er is ruimte. Neem het.'

12102015_Staatssecretaris ontvangt eerste exemplaar van het Alternatief II

Sander Dekker opent Leraren Ontwikkel Fonds

In de grote circustent lanceerde staatsseretaris Sander Dekker het LeraarOntwikkelFonds (LOF). Dit fonds stelt geld én ondersteuning door collega’s beschikbaar voor goede ideeën om het onderwijs , de beroepsgroep en de individuele leraar nog beter te maken. Enkele interessante sprekers passeerden de revue. Jelmer Evers vertelde over zijn boek 'Het Alternatief II’, en stipte daarbij aan hoe belangrijk het voor een leraar is om te netwerken.

Dit kwam ook terug in het bemoedigende verhaal van Arjan Miedema, docent Biologie. Hij onderstreepte dat leraren zelf initiatief moeten nemen. Staatssecretaris Sander Dekker sloot de introductie van het lof af met een vraaggesprek met drie onderwijspioniers, waar het LOF op voortbouwt. Met de pioniers drukte Dekker uiteindelijk op de grote rode knop, wat de lancering van het LOF symboliseerde. Leraren kunnen vanaf nu hun ideeën indienen! 

12102015_Lancering LOF 2015

‘Kom maar op met je ideeën!'

Douwe Kerkstra, een van de coaches van het Leraar Ontwikkel Fonds, kan niet wachten om aan de slag te gaan met het Ontwikkelcanvas. 'Als mbo-docent sociaal-agogisch werk heb ik een en ander te bieden als het gaat om mensen met elkaar te verbinden en goede vragen te stellen. Een aantal daarvan zijn alvast op dit Ontwikkelcanvas vastgelegd. Aan de hand hiervan kunnen de deelnemers elkaar inspireren om hun project daadwerkelijk te realiseren. Ik heb al enige ervaring met innovaties op onze school. Zo bekijken onze leerlingen als huiswerk video's voor feitelijke informatie over een onderwerp. In de klas gaan we vervolgens in op de achtergronden en is er ruimte voor discussie. Ik ben erg benieuwd naar alle initiatieven die ik straks mag begeleiden. Misschien kan ik er een aantal van gebruiken voor onze eigen school!'

12102015_Kom maar op met je ideeen

‘Schrijf je nu in!’

Hoewel het Lerarenregister al enige tijd bestaat, kan het nog meer naamsbekendheid gebruiken. Het Lerarencongres is daarvoor een goede gelegenheid en dat blijkt uit de belangstelling van de deelnemers. Alle bevoegde docenten kunnen zich inschrijven voor dit register. Daarmee laten ze niet alleen zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn, maar ook dat ze blijven werken aan hun deskundigheid en hier zelf en als beroepsgroep de verantwoordelijkheid voor nemen.

‘Veel bevoegde docenten die ik spreek onderhouden hun bekwaamheid door zich te scholen en zich op allerlei manieren te professionaliseren’, zegt Hanneke Baas (midden op de foto). Zij werkt in het basisonderwijs en vertelt bezoekers over het registreren in het basisonderwijs. ‘Tegen hen zeg ik: schrijf je nu in!’

12102015_Schrijf je nu in

Onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen in de regio Utrecht

Suzanne `t Hart staat klaar om basisscholen uit de regio Utrecht te interesseren om het YOUth-onderzoek te ondersteunen. Het gaat om een onderzoek naar de ontwikkeling van het gedrag van kinderen in relatie tot de ontwikkeling van hun hersenen.'Ik heb 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt en heb mij vorig jaar als onderwijspionier beziggehouden met het thema hersenen en leren. Dit betreft hersenen en gedrag en daarom spreekt dit onderzoek mij zo aan. Ik ben momenteel nog student onderwijswetenschappen en werk tevens als YOUth- coördinator basisonderwijs voor de Universiteit Utrecht. We zijn op zoek naar basisschoolkinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar die een dag willen deelnemen aan dit onderzoek en drie jaar nogmaals een dag en na drie jaar nogmaals een dag. Met de resultaten uit het onderzoek hopen we de zorg aan kinderen in de toekomst te kunnen verbeteren. Op dit moment hebben al 42 basisscholen aangegeven hun medewerking te willen verlenen aan dit onderzoek.

12102015_Onderzoek naar hersenen leren en gedrag

Leraar van het jaar

Diederick de Vries (mbo), Lonneke Thijs (so), Wouter Siebers (po) en Rachel Baan (vo) zijn de Leraren van het Jaar 2015. Op de foto zie je ze van links naar rechts, met minister Jet Bussemaker van OCW. Ze werden gefeliciteerd door de minister, toegejuicht door hun fans en welkom geheten in de Lerarenkamer, de organisatie van (oud) Leraren van het Jaar.

12102015_Leraar van het Jaar 2015 2

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.