Artikelen

Hoe het Nova College professionaliseert door leraren een masteropleiding te laten volgen

Bij het Nova College groei je als mens. Professionaliseren staat hoog op onze ontwikkelingsagenda. Kijk mee hoe het Nova College docenten de kans geeft door te groeien:

  • Voor het toekennen van de LD-functie wordt het volgen van een Masteropleiding als voorwaarde gesteld. Docenten zijn uitgenodigd te solliciteren en de organisatie faciliteert docenten door het beschikbaar stellen van extra studietijd.
  • Organiseer dat docenten elkaar al tijdens de studie vinden en ondersteun ze. Op het Nova organiseren wij “diner-pensants”. Hierdoor ontstaat een groep enthousiaste master-docenten die ervaringen kunnen delen over de diverse opleidingen heen. Waar nodig kunnen ze studieondersteuning krijgen. Door de docenten al direct als groep bij elkaar te brengen creëeren we meteen de verbinding met onderwijsontwikkelingen en een goede positionering binnen de organisatie.
  • Vergeet niet om deze docenten na hun opleiding geregeld in de gelegenheid te stellen hun meningen en reflecties over onderwijsontwikkelingen en beleid met elkaar, de rest van het docententeam en het bestuur te delen. Zo maak je als organisatie echt gebruik van de denkkracht van een dergelijke groep masterdocenten. Van deze voortrekkersgroep gaan wij nog veel merken binnen Nova!

De regeling van de Salarismix (ingesteld door het ministerie van OCW om scholen en leraren te ondersteunen bij het volgen van een masteropleiding, red.) was een extra steun in de rug om een kwaliteitsslag te maken met professionaliseren.

Diner pensant Nova College

Conny Daansen is Adviseur College van Bestuur Nova College en Procesregisseur Strategisch Beleidsplan.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.