Voorlopers op weg naar succes

Dinsdagmiddag 9 september. Lerarenopleiders uit het hele land zijn naar Den Haag afgereisd voor de tweede Voorlopers-bijeenkomst.

“Hoe kunnen we de kwaliteit van de lerarenopleidingen verbeteren?” was de vraag die de lerarenopleiders met elkaar willen beantwoorden. Ook minister Bussemaker van Onderwijs was aanwezig - om naar de ideeën te luisteren en mee te denken. Ze was enthousiast: “Dit moet gewoon echt een succes worden, voor zover het dat niet al is.”

In februari zijn er tien voorlopersgroepen gevormd voor de verschillende punten van de Lerarenagenda. Lerarenopleidingen die voorlopen op bepaalde onderwijsgebieden delen hun kennis en ervaring in deze groepen.

Deze tweede voorlopersbijeenkomst werd geopend door Ans Buys, de aanjager van de voorlopers. Ze benadrukte dat het van groot belang is, dat de verschillende lerarenopleidingen samenwerken en kennis blijven delen.

Na deze opening presenteerden de tien groepen hun ideeën. Aansluitend vond een verdiepende discussie plaats tussen de voorlopers en de minister.

Hoe werf je mannen voor de pabo?

Stenden hogeschool, NHL en Fontys zijn voorloper in het werven van mannen op de pabo. Zij zetten mannen in voor de open dagen, en plaatsen foto’s van mannen in de brochures van de opleiding.

De groep laat zien dat je op een ludieke wijze mannen kan enthousiasmeren voor het onderwijs: op 15-10-15 zal er een NS-trein van Leeuwarden naar Eindhoven rijden, waarin uiteenlopende treincolleges worden gegeven.

Deze groep wil overigens niet alleen meer mannen aantrekken, maar wil dat pabo-studenten een representatieve afspiegeling zijn van de samenleving.

Het eerste treinkaartje voor de onderwijstrein is uitgereikt aan de minister. De minister nam het kaartje enthousiast in ontvangst en houdt deze dag vrij in haar agenda.

Op welke manieren kan je beginnende leraren begeleiden?

In de groep ‘beginnende leraar’ lopen de Hogeschool van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en de Katholieke Pabo Zwolle voor.

De Hogeschool van Amsterdam is voorloper met de pilot Junior Leraarschap, Katholieke Pabo Zwolle met VierSlagLeren en Rijksuniversiteit Groningen met Begeleiding Startende Leraar.

De groep pleit voor meer tijd, ruimte en aandacht voor de ontwikkeling van de beginnende leraar. De minister hecht veel waarde aan de ontwikkeling van de startende leraar en vindt het belangrijk om daar aandacht aan te schenken.

Hoe kun je de kwaliteit van de lerarenopleiders optimaliseren?

Fontys en Hogeschool Rotterdam zijn voorloper op het gebied van kwaliteit van de lerarenopleiders.

Tijdens een internationaal congres in Portugal bleek dat Fontys niet alleen in Nederland een voorloper is, maar ook in de rest van de wereld.

Fontys heeft - in nauw overleg met de landelijke vereniging van lerarenopleiders (VELON) - een speciale methode van kwalificatie-eisen voor lerarenopleiders ontwikkeld.

De voorlopersgroep gaf de minister mee, dat ze vertrouwen kan hebben in alle mooie trajecten die in ontwikkeling zijn. Fontys vindt het belangrijk dat lerarenopleiders zich bewust zijn van het feit dat ze niet alleen léraar, maar vooral lerarenópleider zijn.

Het delen van kennis en ideeën

Naast deze drie initiatieven ontwikkelen lerarenopleiders nog vele andere goede ideeën, die ze vervolgens in praktijk brengen.

De minister hecht veel waarde aan de plannen van deze groepen, omdat het zonder de lerarenopleidingen onmogelijk is om een verbeterslag in het onderwijs te maken.

Hoewel er geen one size fits all benadering is voor alle lerarenopleidingen, is het goed om kennis en ideeën te blijven delen.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.