Artikelen

Werkplaats behoedt startende leraar voor uitval

Op 12 februari bracht minister Bussemaker een bezoek aan de Pabo van Driestar Hogeschool. De hogeschool heeft, samen met een aantal basisscholen, de ‘werkplaats voor beginnende leraren’ opgezet.

In de werkplaats leren beginnende leraren met en van elkaar in een tweejarig traject. De onderwerpen worden geselecteerd door de startende leraren, directeuren, interne begeleiders en coaches. Daarnaast volgen de leraren een individueel traject. Samen met zijn of haar buddy brengt elke deelnemer videobeelden in van zijn of haar klas in de intervisiegroep. Ook bezoeken deze buddy’s elkaar in de klas.

De minister ging in gesprek met startende leraren die deelnemen aan een werkplaats. Deze leraren lieten weten de werkplaats te ervaren als een goede overgang tussen Pabo en praktijk, waarvan zij veel steun ondervinden. Tevens sprak de minister met Pabostudenten die worden opgeleid volgens het concept ‘Samen Opleiden’. Deze studenten worden voor een groot deel opgeleid op de werkplek, zodat de overgang naar de praktijk vloeiender verloopt.

Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Samenwerkingsverband Driestar, Pabo en 12 basisscholen, is één van de bijna zestig projecten waaraan subsidie is toegekend op grond van de Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016. Samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen konden tot 1 oktober 2013 subsidie aanvragen. De subsidieregeling heeft tot doel de opleiding van leraren beter aan te laten sluiten op de schoolpraktijk en startende leraren een betere start te geven. Hiervoor is ruim €80 miljoen beschikbaar gesteld.

Samenwerkingsverband Driestar zet het subsidiegeld onder meer in voor verdere ontwikkeling van de ‘werkplaats voor beginnende leraren’ en het ‘Samen Opleiden’ met een focus op de onderwijsthema’s uit te de regeling (omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, pesten en begeleiding van beginnende leraren).

Contact met samenwerkingsverbanden

De samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen (po, vo en mbo) die subsidie ontvangen, hebben de taak om te zorgen voor kennisdeling zowel binnen het samenwerkingsverband als met de rest van het afnemende scholenveld (buitenste schil).

Maakt u als school geen deel uit van één van de gesubsidieerde samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen (po, vo en mbo), maar bent u wel geïnteresseerd om te delen in de kennis die daar ontwikkeld wordt?

  • In dit bestand (Excel) vindt u alle samenwerkingsverbanden.
  • Om in contact te komen met een van de samenwerkingsverbanden kunt een mail sturen naar mailto:muo@duo.nl, zodat u doorverwezen kunt worden naar de juiste contactpersonen.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.