05 oktober Dag van de leraar

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

De World Teachers’ Day, de internationale Dag van de Leraar, wordt elk jaar op 5 oktober gevierd. Op en rond die dag worden tal van activiteiten voor leraren georganiseerd, zoals de verkiezing van de Leraar van het Jaar.

De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, dat jaarlijks leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren oproept hun favoriete leraar op te geven. De verkiezing draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep en is onderdeel van de activiteiten in het kader van de Dag van de Leraar.

Bekroning voor vakmanschap!
Doelstelling van de verkiezing Leraar van het Jaar is kwaliteiten van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar en bespreekbaar te maken en het leraarschap op een positieve manier in beeld te brengen. De verkiezing van de Leraar van het Jaar richt zich daarom op die leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven en kunnen gaan en die weten te inspireren. De titel ‘Leraar van het Jaar’ is dan ook een erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel.
Wil jij jouw leraar nomineren voor Leraar van het Jaar 2016, meld hem aan via dit formulier.

Lerarencongres 2016
Het Lerarencongres is dé plek om kennis te maken met collega’s, elkaar te inspireren, ideeën op te doen én te delen en te bouwen aan een sterk netwerk. Kortom de plek om met en van elkaar te leren en met collega’s te werken aan professionalisering. Het programma wordt interactief met leraren opgesteld.